Xuất hiện hình thức đầu tư BĐS mới, nhà đầu tư có thể đạt lợi tức từ 8-11%/năm

08:52 AM 28/09/2021

Bỏ qua các rủi ro chi phí cho thuê, chủ đầu tư vẫn đạt được những lợi ích rõ ràng của một số biện pháp phòng vệ khỏi lạm phát chi phí hoạt động. Chia sẻ mới đây, đại diện Savills Việt Nam chỉ ra giao dịch bán – tái thuê tài sản – hình thức kinh doanh mới